Altınsoy İnşaat

Kalite Politikamız

Bugün itibariyle “ALTINSOY standardı”, kalitenin ve imalat hızının elde edilmesinde başvurulan bir referans olmuştur.


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
ALTINSOY İNŞAAT; Müşterilerinin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede sağlayabilmek için;


 • ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001:2004 Çevre, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 • İç enerji tüketimini azaltmak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Süreçlerin performanslarını tüm çalışanlarımızın katılımıyla arttırmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemlerinin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • İş kazalarını minimuma indirmeyi,
 • Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklerle uyumlu çalışmayı,

taahhüt etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>