Ülkemizin inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlik firmaları arasında ALTINSOY, özellikle büyük kapasiteli iş ve alışveriş merkezleri, sanayi tesisleri, büro binaları, otel, prestij yapıları ve projelerinin müteahhidi olarak ayrı bir yere sahiptir. Firma, bu işlevi en güvenilir şekilde yerine getirmek amacıyla, bir yandan planlama ve tasarım, öte yandan yapımın her alanı ve aşamasında görev alıyor. 1993 yılındaki kuruluşundan günümüze kadar istikrarlı bir büyüme gösteren ALTINSOY, zaman içerisinde “inşaatta marka” olmayı başardı; bugün itibariyle artık “ALTINSOY standardı”, kalitenin ve imalat hızının elde edilmesinde başvurulan bir referans olmaktadır.

ALTINSOY, üstyapı inşaatları ve projede standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşaa etme teknik ve sanatının gereklerine uyar bilgi ve teknolojideki yenilikleri kullanmaya büyük özen gösterir.

Müşteri ihtiyaç ve imkanlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmaya önem vererek iş teslimini daima zamanında yapan ALTINSOY, zor ve karmaşık projelerin öngörülen teslim tarihinden önce ve eksiksiz olarak bitirilmesi konusunda uzman ve tecrübeli bir proje yönetim kadrosuna sahiptir. Yapımı ALTINSOY tarafından taahhüt edilen tüm projeler bu uzman kadro tarafından analiz edilmekte, en verimli yapım metodu tespit edilmektedir. Tasarım ve uygulama ekiplerinin aynı merkezden koordine edilmesi ise taahhüt edilen projelerin uygulama safhasında ortaya çıkan problemlerin mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini sağlamaktadır.

Organizasyon ve yönetim sistemleri devamlı olarak gözden geçirilmekte, bu sistemlerin sürekli geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede, iş yapma usullerinin ciddi bir rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde geliştirilmesine devam edilmektedir.

Personel eğitimine önem verilerek artan iş yükü nedeniyle çekirdek kadrolar iş potansiyeline göre takviye edilmektedir. Personel ve iş kalite anlayışımız ISO 9001-2008 çalışmaları ile güçlendirilmiş ve daha ileri düzeylere götürülmesi konusunda çalışmalar hep devam etmektedir. Uygulanmakta olan iş sağlığı ve güvenliği sistemi sayesinde kaza oranlarımızdaki azlık çok üst standartlara erişmiştir.

Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak, kurum içi sosyal dengeyi korumak; tüm faaliyetlerinde devlete, müşteriye, personele, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak; müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek; kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteriye hep daha iyisini vermeye çalışmak ALTINSOY ’un belirgin ilkeleridir.